Spoločnosť MetLife v rámci zlepšenia komunikácie so svojimi klientami aktualizuje kontaktnú databázu. V tejto súvislosti Vás prosíme o spoluprácu. Pošlite nám, prosím, svoje kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo a e-mailovú adresu, prostredníctvom tohto dotazníka. Tieto údaje môžu urýchliť a zefektívniť komunikáciu s Vami aj pri poistnej udalosti.

Číslo Vašej poistnej zmluvy
Deň: Mesiac:
Deň a mesiac narodenia